Tanweer Pitching Days 

2023

 

Η Tanweer Productions, πιστή στο όραμά της για τη δημιουργία και παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών και τηλεοπτικών σειρών, ανακοινώνει το 2ο Tanweer Pitching Days. Η διοργάνωση αφορά στη μυθοπλασία και συγκεκριμένα στην υποβολή σεναρίων: α) για κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους, β) για τηλεοπτικές σειρές.

 

Το παρόν ανοιχτό κάλεσμα δεν αποτελεί διαγωνισμό, αλλά ένα μέσο αναζήτησης ταλαντούχων δημιουργών – σεναριογράφων με στόχο την ανάπτυξη πρωτότυπων ιστοριών, κατάλληλων να αγγίξουν τόσο το ελληνικό, όσο και το διεθνές κοινό.

 

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2023, στις 23.59, και είναι δυνατή μόνο μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας στην ιστοσελίδα της Tanweer Productions στο link https://tanweerproductions.com/pitching-days/

 

Η αξιολόγηση των υποβληθέντων σεναρίων θα πραγματοποιηθεί από τους αναγνώστες (readers) της Tanweer Productions και όλοι οι συμμετέχοντες θα ειδοποιηθούν με προσωπικό email για την πορεία της συμμετοχής τους. Οι πιο ενδιαφέρουσες προτάσεις εξ’ αυτών, θα συμμετάσχουν στο Tanweer Pitching Days  forum που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2023 στην Αθήνα. Οι δημιουργοί των επιλεχθέντων προτάσεων  θα λάβουν ενημέρωση για τη διαδικασία, εν ευθέτω χρόνω. Ως γλώσσα εργασίας ορίζονται τα ελληνικά, υπάρχει όμως και η δυνατότητα παρουσίασης (pitching) στην αγγλική γλώσσα στις περιπτώσεις  αγγλόφωνων δημιουργών.

 

Τυχόν ερωτήματα ή διευκρινήσεις, μπορείτε να τα απευθύνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: pitchingdays@tanweer.info

 

_____________________________________

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ TANWEER PITCHING DAYS

 

Α) ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ

 

 1. Τίτλος project και είδος (genre)
 2. Logline
 3. Περίληψη σεναρίου (synopsis) μιας (1) σελίδας
 4. Draft σεναρίου σε pdf (φορμαρισμένο σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και στοιχεία courier 12pt. ή με τα προγράμματα FINAL DRAFT/ CELTX/ WRITERDUET)
 5. Κείμενο ανάλυσης χαρακτήρων έως δυο (2) σελίδες
 6. Έντυπο κατοχύρωσης σεναρίου
 7. Σύντομο βιογραφικό και εργογραφία σεναριογράφου/ων
 8. Στοιχεία επικοινωνίας (κινητό τηλέφωνο και email)

 

 

 

Β) ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ

 

 1. Series bible, έως έξι (6) σελίδες συνολικά (τίτλος σειράς, μέση διάρκεια επεισοδίου, αριθμός επεισοδίων, είδος, logline, περίληψη σειράς (synopsis) μιας (1) σελίδας, σύμπαν σειράς (χώρος και χρόνος που διαδραματίζεται), περιλήψεις των έξι (6) επόμενων επεισοδίων (έως 15 σειρές το κάθε ένα) και ανάλυση χαρακτήρων έως δύο (2) σελίδες).
 2. Draft σεναρίου του πρώτου επεισοδίου (πιλότος), σε pdf, φορμαρισμένο σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και στοιχεία courier 12 pt., ή με τα προγράμματα FINAL DRAFT/CELTX/WRITERDUET
 3. Έντυπο κατοχύρωσης σεναρίου
 4. Σύντομο βιογραφικό και εργογραφία σεναριογράφου
 5. Στοιχεία επικοινωνίας (κινητό τηλέφωνο και email)

 

_________________________________________

 

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

H εταιρεία «TANWEER PRODUCTIONS S.Μ.S.A»

 

Ανακοινώνει, ότι στα πλαίσια του ενδιαφέροντός της για την παραγωγή κινηματογραφικών Ταινιών και Τηλεοπτικών Σειρών, δέχεται προτάσεις αντίστοιχων σεναρίων, προς αξιολόγηση και περαιτέρω αξιοποίηση και οι όροι που διέπουν την υποβολή, αξιολόγηση και επιλογή των σεναρίων είναι οι εξής:

 

 1. Οι προτάσεις θα υποβάλλονται μόνο μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας στην ιστοσελίδα της «TANWEER PRODUCTIONS S.Μ.S.A» και σε καμιά περίπτωση δε θα γίνονται δεκτά σενάρια που θα αποστέλλονται με άλλο τρόπο (π.χ. ταχυδρομικώς, courier κλπ.).
 2. Ως σενάριο νοείται είτε ολόκληρο το σενάριο μιας κινηματογραφικής Ταινίας είτε το σενάριο του πρώτου επεισοδίου (πιλότος) εάν πρόκειται για Τηλεοπτική Σειρά.
 3. Η υποβολή θα γίνεται από άτομα (υποψήφιοι) που θα έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
 4. Τα σενάρια πρέπει να αποτελούν πρωτότυπο και δημιουργικό συγγραφικό έργο του ιδίου του υποψηφίου. Σε περίπτωση που το σενάριο βασίζεται σε υφιστάμενο έργο πχ. βιβλίο ή θεατρικό έργο κ.α., απαιτείται και η συναίνεση του συγγραφέα του υφιστάμενου έργου, εφόσον είναι διαφορετικός από τον σεναριογράφο της πρότασης που υποβάλλεται. Σε κάθε περίπτωση ο υποψήφιος είναι απαραίτητο να εγγυηθεί ότι ο ίδιος είναι ο μοναδικός φορέας των πνευματικών δικαιωμάτων του υποβαλλόμενου σεναρίου.
 5. Τα σενάρια πρέπει να είναι κατοχυρωμένα για την υποβολή τους και ο σεναριογράφος φέρει την ευθύνη κατοχύρωσής τους.
  6. Σενάρια που αποτελούν προσαρμογή παλαιότερων σεναρίων χωρίς τη συγκατάθεση των αρχικών σεναριογράφων δεν θα γίνονται δεκτά.
  7. Σε περίπτωση που το υποβαλλόμενο σενάριο είναι προϊόν συγγραφικής ομάδας, αυτή δεν μπορεί να αποτελείται από περισσότερα από τρία (3) άτομα, η υποβολή θα γίνεται από έναν εκ των τριών (ο υποψήφιος) και απαιτείται η συναίνεση και των άλλων μελών της συγγραφικής ομάδας. Πρέπει δε και οι τρεις να εκπληρώνουν την υποχρέωση της παραγράφου 4 του παρόντος.
  8. Προτάσεις που υποβλήθηκαν στο 1ο Tanweer Pitching Days δε θα γίνονται δεκτές.
  9. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει μία (1) πρόταση
  10. Σενάρια που έχουν ήδη υποβληθεί και απορριφθεί από την «TANWEER PRODUCTIONS S.Μ.S.A» δεν θα λαμβάνονται υπόψιν.
  11. Η «TANWEER PRODUCTIONS S.Μ.S.A» εγγυάται την απόλυτη εχεμύθεια σε σχέση με τα υποβαλλόμενα σενάρια και τους συγγραφείς τους, υποσχόμενη να μην αποκαλύψει σε τρίτους μη έχοντες σχέση με την αξιολόγηση των υποβληθέντων σεναρίων ούτε το περιεχόμενο αυτών ούτε τον συγγραφέα τους. Δεσμεύεται επίσης ότι η αποκάλυψη των πάσης φύσεως πληροφοριών που περιέχονται στα υποβληθέντα σενάρια και τους δημιουργούς τους, θα γίνει αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της αξιολόγησης και μόνο στα πρόσωπα που σχετίζονται με το σκοπό αυτό και τα οποία πρόσωπα δεσμεύονται με τις ίδιες υποχρεώσεις εχεμύθειας όπως και η εταιρεία.
  12. Η «TANWEER PRODUCTIONS S.Μ.S.A» επιπλέον δηλώνει ότι εφαρμόζει τους κανόνες περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR) όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν.
  13. Τα υποβληθέντα σενάρια, θα τύχουν της αρχικής αξιολόγησης από την «TANWEER PRODUCTIONS S.Μ.S.A» και εφόσον αξιολογηθούν θετικά, θα περάσουν στη δεύτερη φάση της αξιολόγησης οπότε οι δημιουργοί τους θα κληθούν προκειμένου να παρουσιάσουν την πρότασή τους από κοντά (δια ζώσης ή διαδικτυακά). H «TANWEER PRODUCTIONS S.Μ.S.A» διατηρεί την απόλυτη διακριτική ευχέρεια σε σχέση με την αξιολόγηση ενός σεναρίου και την πρόοδό του στη δεύτερη φάση.
  14. Επίσης σε καμία περίπτωση η «TANWEER PRODUCTIONS S.Μ.S.A» δεν υπόσχεται ούτε εγγυάται την υλοποίηση της Παραγωγής.
  15. Σε περίπτωση απόρριψης υποβληθέντος σεναρίου από την «TANWEER PRODUCTIONS S.Μ.S.A» ο/οι δημιουργός/οί του δικαιούνται να το παρουσιάσουν σε άλλους φορείς. Επιπλέον, η υποβολή ενός σεναρίου μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας στην ιστοσελίδα της «TANWEER PRODUCTIONS S.Μ.S.A» δεν αποκλείει την υποβολή του ιδίου σεναρίου και σε άλλους φορείς.
  16. Η «TANWEER PRODUCTIONS S.Μ.S.A» διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει, αναβάλλει ή ακυρώσει ολόκληρο το πρόγραμμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπως αυτό παρουσιάζεται στο παρόν.
  17. Η διάρκεια εκδήλωσης ενδιαφέροντος οπότε η εν λόγω ​ηλεκτρονική φόρμα υποβολής στην ιστοσελίδα της  «TANWEER PRODUCTIONS S.Μ.S.A» θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή σεναρίων είναι μέχρι τις 31/01/2023, στις 23.59.
  18. Mετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των σεναρίων κατά τα ανωτέρω, όλοι οι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν  με ηλεκτρονική αλληλογραφία για την πρόοδο του σεναρίου τους ή μη, στη δεύτερη φάση αξιολόγησης, και πάντως όχι αργότερα από την 31η Μαρτίου 2023.