Tanweer Pitching Days 

5 – 6 Μαρτίου 2022

 

Η Tanweer Productions, πιστή στο όραμά της για τη δημιουργία και παραγωγή ποιοτικών και συγχρόνως συναρπαστικών κινηματογραφικών ταινιών και τηλεοπτικών σειρών, ανακοινώνει το πρόγραμμα Tanweer Pitching Days. Η διοργάνωση αφορά στη μυθοπλασία και συγκεκριμένα στην υποβολή σεναρίων: α) για κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους, β) για τηλεοπτικές σειρές. Και στις δυο αυτές κατηγορίες υπάρχει η δυνατότητα υποβολής βιβλίου μυθοπλασίας ή graphic novel με σκοπό την ανάπτυξή του είτε σε ταινία μεγάλου μήκους, είτε σε τηλεοπτική σειρά. Το παρόν ανοιχτό κάλεσμα δεν αποτελεί διαγωνισμό, αλλά ένα μέσο αναζήτησης των πιο ταλαντούχων δημιουργών – σεναριογράφων και συγγραφέων – με στόχο την ανάπτυξη πρωτότυπων ιστοριών, κατάλληλων να αγγίξουν τόσο το ελληνικό, όσο και το διεθνές ευρύ κοινό.

 

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει στις 10 Ιανουαρίου 2022, στις 23.59, και είναι δυνατή μόνο μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας στην ιστοσελίδα της Tanweer Productions στο link https://tanweerproductions.com/pitching-days/

 

Η αξιολόγηση των υποβληθέντων σεναρίων και βιβλίων θα πραγματοποιηθεί από τους αναγνώστες (readers) της Tanweer Productions και όλοι οι συμμετέχοντες θα ειδοποιηθούν με προσωπικό email. Οι πιο ενδιαφέρουσες προτάσεις εξ αυτών, θα προσκληθούν να συμμετάσχουν στη διήμερη συνάντηση Tanweer Pitching Days  που θα πραγματοποιηθεί στις  5 και 6 Μαρτίου 2022 στην Αθήνα. Σε αυτήν την περίπτωση θα λάβουν ενημέρωση για τη διαδικασία, εν ευθέτω χρόνω, για την προετοιμασία τους. Ως γλώσσα εργασίας ορίζονται τα ελληνικά, υπάρχει όμως και η δυνατότητα παρουσίασης (pitching) στην αγγλική γλώσσα στις περιπτώσεις  αγγλόφωνων δημιουργών.

 

Τυχόν ερωτήματα ή διευκρινίσεις, μπορείτε να τα απευθύνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: pitchingdays@tanweer.info

 

_____________________________________

 

Για την αξιολόγηση των σεναρίων που θα συμμετέχουν στη διαδικασία, είναι απαραίτητη η υποβολή των παρακάτω για την κάθε κατηγορία:

 

Α) ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ

 

 1. Τίτλος project και είδος (genre)
 2. Logline
 3. Περίληψη σεναρίου (synopsis) μιας (1) σελίδας
 4. Draft σεναρίου σε pdf (φορμαρισμένο σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και στοιχεία courier 12pt. ή με τα προγράμματα FINAL DRAFT/ CELTX/ WRITERDUET)
 5. Κείμενο ανάλυσης χαρακτήρων έως δυο (2) σελίδες
 6. Έντυπο κατοχύρωσης σεναρίου
 7. Σύντομο βιογραφικό και εργογραφία σεναριογράφου/ων
 8. Στοιχεία επικοινωνίας (κινητό τηλέφωνο και email)

 

 

Β) ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ

 

 1. Series bible, έως έξι (6) σελίδες συνολικά (τίτλος σειράς, μέση διάρκεια επεισοδίου, αριθμός επεισοδίων, είδος, logline, περίληψη σειράς (synopsis) μιας (1) σελίδας, σύμπαν σειράς (χώρος και χρόνος που διαδραματίζεται), περιλήψεις των έξι (6) επόμενων επεισοδίων (έως 15 σειρές το κάθε ένα) και ανάλυση χαρακτήρων έως δύο (2) σελίδες).
 2. Draft σεναρίου του πρώτου επεισοδίου (πιλότος), σε pdf, φορμαρισμένο σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και στοιχεία courier 12 pt., ή με τα προγράμματα FINAL DRAFT/CELTX/WRITERDUET
 3. Έντυπο κατοχύρωσης σεναρίου
 4. Σύντομο βιογραφικό και εργογραφία σεναριογράφου
 5. Στοιχεία επικοινωνίας (κινητό τηλέφωνο και email)

 

Η διαδικασία είναι ανοιχτή και στη συμμετοχή βιβλίων ή graphic  novels και για τις δυο κατηγορίες: Α) μεγάλου μήκους ταινία μυθοπλασίας, Β) τηλεοπτική σειρά, και είναι απαραίτητη η υποβολή των παρακάτω:

 

 1. Τίτλος και είδος (genre)
 2. Έτος έκδοσης
 3. Στην περίπτωση συμμετοχής στην κατηγορία τηλεοπτική σειρά, να συμπεριληφθεί και ο αριθμός προτεινόμενων επεισοδίων
 4. Σύντομο κείμενο με τους λόγους που η συγκεκριμένη ιστορία θα είχε ενδιαφέρον να παρουσιαστεί στο κινηματογραφικό ή τηλεοπτικό κοινό αντίστοιχα (έως 300 λέξεις)
 5. Περίληψη ιστορίας (synopsis) δύο (2) σελίδων
 6. Το αρχείο του βιβλίου σε ηλεκτρονική μορφή
 7. Κείμενο ανάλυσης χαρακτήρων έως δύο (2) σελίδες
 8. Σύντομο βιογραφικό και εργογραφία συγγραφέα
 9. Στοιχεία επικοινωνίας όλων των κατόχων δικαιωμάτων της έκδοσης, του συγγραφέα ή / και του εκδότη (κινητό τηλέφωνο και email)

_________________________________________

 

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

H εταιρεία «TANWEER PRODUCTIONS S.Μ.S.A»

 

Ανακοινώνει, ότι στα πλαίσια του ενδιαφέροντός της για την παραγωγή κινηματογραφικών Ταινιών και Τηλεοπτικών Σειρών, δέχεται προτάσεις αντίστοιχων σεναρίων, βιβλίων/graphic novel προς αξιολόγηση και περαιτέρω αξιοποίηση και οι όροι που διέπουν την υποβολή, αξιολόγηση και επιλογή των σεναρίων είναι οι εξής:

 

 1. Οι προτάσεις θα υποβάλλονται μόνο μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας στην ιστοσελίδα της «TANWEER PRODUCTIONS S.Μ.S.A» και σε καμιά περίπτωση δε θα γίνονται δεκτά σενάρια που θα αποστέλλονται με άλλο τρόπο (π.χ. ταχυδρομικώς, courier κλπ.).
 2. Ως σενάριο νοείται είτε ολόκληρο το σενάριο μιας κινηματογραφικής Ταινίας είτε το σενάριο του πρώτου επεισοδίου (πιλότος) εάν πρόκειται για Τηλεοπτική Σειρά.
 3. Η υποβολή θα γίνεται από άτομα (υποψήφιοι) που θα έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
 4. Τα σενάρια πρέπει να αποτελούν πρωτότυπο και δημιουργικό συγγραφικό έργο του ιδίου του υποψηφίου το οποίο μπορεί να βασίζεται σε προϋπάρχον βιβλίο του ιδίου του υποψηφίου. Σε κάθε περίπτωση ο υποψήφιος είναι απαραίτητο να εγγυηθεί ότι ο ίδιος είναι ο μοναδικός φορέας των πνευματικών δικαιωμάτων του υποβαλλόμενου σεναρίου.
 5. Τα σενάρια / βιβλία / graphic novels πρέπει να είναι κατοχυρωμένα για την υποβολή τους και ο σεναριογράφος – συγγραφέας φέρει την ευθύνη κατοχύρωσής τους.
 6. Σενάρια που αποτελούν προσαρμογή παλαιότερων σεναρίων χωρίς τη συγκατάθεση των αρχικών σεναριογράφων δεν θα γίνονται δεκτά.
 7. Σε περίπτωση που το υποβαλλόμενο σενάριο είναι προϊόν συγγραφικής ομάδας, αυτή δεν μπορεί να αποτελείται από περισσότερα από τρία (3) άτομα, η υποβολή θα γίνεται από έναν εκ των τριών (ο υποψήφιος) και απαιτείται η συναίνεση και των άλλων μελών της συγγραφικής ομάδας. Πρέπει δε και οι τρεις να εκπληρώνουν την υποχρέωση της παραγράφου 4 του παρόντος.
 8. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει το πολύ δύο (2) σενάρια είτε ομοειδή (κινηματογραφικής Ταινίας ή Τηλεοπτικής Σειράς) είτε διαφορετικού είδους (1 κινηματογραφική Ταινία και 1 τηλεοπτική Σειρά).
 9. Σενάρια, βιβλία / graphic novels, που έχουν ήδη υποβληθεί και απορριφθεί από την «TANWEER PRODUCTIONS S.Μ.S.A» δεν θα λαμβάνονται υπόψιν.
 10. Η «TANWEER PRODUCTIONS S.Μ.S.A» εγγυάται την απόλυτη εχεμύθεια σε σχέση με τα υποβαλλόμενα σενάρια και τους συγγραφείς τους, υποσχόμενη να μην αποκαλύψει σε τρίτους μη έχοντες σχέση με την αξιολόγηση των υποβληθέντων σεναρίων ούτε το περιεχόμενο αυτών ούτε τον συγγραφέα τους. Δεσμεύεται επίσης ότι η αποκάλυψη των πάσης φύσεως πληροφοριών που περιέχονται στα υποβληθέντα σενάρια και τους δημιουργούς τους, θα γίνει αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της αξιολόγησης και μόνο στα πρόσωπα που σχετίζονται με το σκοπό αυτό και τα οποία πρόσωπα δεσμεύονται με τις ίδιες υποχρεώσεις εχεμύθειας όπως και η εταιρεία.
 11. Η «TANWEER PRODUCTIONS S.Μ.S.A» επιπλέον δηλώνει ότι εφαρμόζει τους κανόνες περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR) όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν.
 12. Τα υποβληθέντα σενάρια, βιβλία/graphic novels θα τύχουν της αρχικής αξιολόγησης από την «TANWEER PRODUCTIONS S.Μ.S.A» και εφόσον αξιολογηθούν θετικά, θα περάσουν στη δεύτερη φάση της αξιολόγησης οπότε οι δημιουργοί τους θα κληθούν προκειμένου να παρουσιάσουν την πρότασή τους από κοντά (δια ζώσης ή διαδικτυακά). H «TANWEER PRODUCTIONS S.Μ.S.A» διατηρεί την απόλυτη διακριτική ευχέρεια σε σχέση με την αξιολόγηση ενός σεναρίου και την πρόοδό του στη δεύτερη φάση.
 13. Επίσης σε καμία περίπτωση η «TANWEER PRODUCTIONS S.Μ.S.A» δεν υπόσχεται ούτε εγγυάται την υλοποίηση της Παραγωγής.
 14. Σε περίπτωση απόρριψης υποβληθέντος σεναρίου, βιβλίου/graphic novel από την «TANWEER PRODUCTIONS S.Μ.S.A» ο/οι δημιουργός/οί του δικαιούνται να το παρουσιάσουν σε άλλους φορείς. Επιπλέον, η υποβολή ενός σεναρίου μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας στην ιστοσελίδα της «TANWEER PRODUCTIONS S.Μ.S.A» δεν αποκλείει την υποβολή του ιδίου σεναρίου και σε άλλους φορείς.
 15. Η «TANWEER PRODUCTIONS S.Μ.S.A» διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει, αναβάλλει ή ακυρώσει ολόκληρο το πρόγραμμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπως αυτό παρουσιάζεται στο παρόν.
 16. Η διάρκεια εκδήλωσης ενδιαφέροντος οπότε η εν λόγω ​ηλεκτρονική φόρμα υποβολής στην ιστοσελίδα της  «TANWEER PRODUCTIONS S.Μ.S.A» θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή σεναρίων είναι μέχρι τις 10/01/2022, στις 23.59.
 17. Mετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των σεναρίων κατά τα ανωτέρω, όλοι οι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν για την πρόοδο του σεναρίου τους ή μη, στη δεύτερη φάση αξιολόγησης, και πάντως όχι αργότερα από την 31η Μαρτίου 2022.